Portret użytkownika rokoski

Statut Stowarzyszenia...

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Grupa Trzymająca Władzę w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym z A, B, C. Siedzibą stowarzyszenia są Milowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest: szerzenie wiedzy o zrównoważonym rozwoju, rozwój struktur lokalnych społeczności, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, rozwijanie turystyki i wartości ekologicznych, A, B, C

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. A,
b. B,
c. C,

1. Zapraszam do dyskusji, nazwa stowarzyszeni GTW oczywiscie do zmiany na inna, czekam na propozycje, po ich uzyskaniu zrobimy ankietę albo walny zjazd członków na którym zdecydujemy co i jak.
2. Punkty A, B, C oczywiscie do wypełnienia.
3. Jeżeli ktoś chce dodać np: "Że lubi zwiedzać chińskie knajpy i oceniać czy mają dobrą kuchnie" i chce by to było w ramach działalności stowarzyszenia to niech bez krępacji to pisze a karolka to ubierze w słowa żeby dało się to zmieścić w celach.

Czekam na wpisy

W kupie siła. No może nie dosłownie ;)

Portret użytkownika Karolka

Ja sobie tak myślę, że trzeba byłoby się spotkać i o to przegadać - zaczynając od wizji, misji, a dopiero potem przechodząc do celów i statutu, itd. Może by tak jutro wieczorkiem?

Portret użytkownika ika

Jestem za! To gdzie się spikamy?

Jak dobrze być barankiem
i wstawać sobie rankiem,
i biegać na polankę,
i śpiewać sobie tak:
be be be, kopytka niosą mnie,
be be be, kopytka niosą mnie.

Portret użytkownika vac

to może środa 19:30 raj?

Portret użytkownika Ktoś

Tylko nei środa, tylko nei środa!

ps. CAPTCHA śmierdzi!

Portret użytkownika vac

tylko wtedy jest 50% zniżki na pizze..

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.