Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości

 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockquote>

  Ta witryna pozwala na publikowanie zawartości w formacie HTML. Choć perspektywa nauki wszystkich znaczników HTML może onieśmielać, nauczenie się tylko kilku podstawowych jest bardzo proste. Tabela przedstawia przykładowe zastosowania dostępnych na tej stronie znaczników.

  Więcej informacji uzyskać można na stronie specyfikacji HTML na serwerze W3C lub poprzez wyszukiwarkę internetową.

  Opis znacznikaWpisuje sięOtrzymuje się
  Znaczniki zwane kotwicami służą do tworzenia odnośników do innych stron.<a href="http://milowice.net">Milowice</a>Milowice
  Zaakcentowanie<em>Zaakcentowanie</em>Zaakcentowanie
  Silne zaakcentowanie<strong>Silne zaakcentowanie</strong>Silne zaakcentowanie
  Cytat<cite>Cytat</cite>Cytat
  Tekst zawierający kod programu<code>Kod</code>Kod
  Lista punktorowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ul> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ul>
  • Pierwszy element
  • Drugi element
  Lista numerowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ol> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ol>
  1. Pierwszy element
  2. Drugi element
  Listy definicji są podobne do innych list HTML. Znacznik <dl> otwiera listę, <dt> otwiera termin definicji, a <dd> otwiera samą definicję.<dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Pierwsza definicja</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Druga definicja</dd> </dl>
  Pierwszy termin
  Pierwsza definicja
  Drugi termin
  Druga definicja
  Cytat blokowy<blockquote>Cytat blokowy</blockquote>
  Cytat blokowy

  Większość z bardziej egzotycznych znaków można wprowadzać bezpośrednio bez żadnych dodatkowych zabiegów.

  W przypadku problemów należy wpisać odpowiednik znaku w postaci encji HTML. Na przykład zamiast cudzysłowu wpisać można &quot;. Pełna lista niestandardowych znaków wraz z odpowiadającymi im encjami HTML znajduje się na stronie dotyczącej encji. Oto niektóre z dostępnych znaków:

  Opis znakuWpisuje sięOtrzymuje się
  Znak ampersand&amp;&
  Większy niż&gt;>
  Mniejszy niż&lt;<
  Cudzysłów&quot;"
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • BBCode Guide

  BBCode allows you to specify formatting rules for your text, even if you are not allowed to use HTML in your posts. BBCode originated from the forum software named PHPBB, and this site has a special implementation of it.

  In BBCode terms, you use "tags" to add formatting to your text. Every tag is enclosed in [ and ] brackets. If you want to mark some region in your text, you need to use an opening tag and a closing tag. Closing tags start with [/, as you will see in the examples below. If you mistype a tag or forget to close it, you will not get the desired formatting.

  Simple text formatting

  BBCode allows you to make some parts of your texts stand out from the context by adding [b]old, [i]talic, [u]nderlined and [s]trikeout formatting to them. The [color], [size] and [font] tags allow you to change the color, size and font of portions of the text you enclose with these tags. Both require a parameter (which colour, how big, what font) that is suffixed to the name of the tag by an equals sign (example below). You should not repeat the parameter in the closing tag!

  You can specify any recognized color name (red, blue, green, white, etc.) or a hexadecimal color value (#CDCDCD, #FFFFFF, etc.) as the parameter of a [color] tag. The [size] tag allows you to set the font size between 6 and 48, 6 being the smallest size. Note that using very large text is considered by many to be annoying, and it is seldom a good idea to try to attract more attention to your post in this way. The [font] tag can be set to any valid font face, such as Arial, Arial Black, Courier, Courier New, Helvetica, Impact, Times New Roman, Verdana, etc.

  usagedisplay
  I [b]need to do[/b] this by the weekend I need to do this by the weekend
  John said that [i]we should[/i] ask her John said that we should ask her
  I [u]would not like to[/u] offend you I would not like to offend you
  Let's correct this [s]mispelled[/s] misspelled word Let's correct this mispelled misspelled word
  Jane was at [color=blue]the coast[/color] Jane was at the coast
  Joe was in [color=#FF0000]the forest[/color] Joe was in the forest
  You said: [size=30]HEY![/size] You said: HEY!
  She said: [font=Courier]What?[/font] She said: What?

  Creating links

  You have multiple options to specify links to other destinations in your posts.

  URLs (Uniform Resource Locators) starting with "www" or "ftp" (eg. www.example.com) are automatically recognized and replaced with links. You can also use the [url] tag with a parameter to specify a link with meaningful text to click on. If you use the url tag without the parameter, the enclosed text is assumed to be a URL, and a link is created to that destination.

  Email addresses in posts are also automatically converted to email links. For compatibility with common BBCode implementations, an [email] tag is provided.

  usagedisplay
  For more examples, visit www.example.com For more examples, visit www.example.com
  For more examples, visit http://example.com For more examples, visit http://example.com
  If you have questions ask me at joe@example.com If you have questions ask me at joe@example.com
  If you have questions ask me at [email]joe@example.com[/email] If you have questions ask me at joe@example.com
  We use [url=http://example.com/]the example site[/url] in these examples We use the example site in these examples
  We use [url]http://example.com/[/url] in these examples We use http://example.com/ in these examples

  Displaying images

  The [img] tag allows you to display an image in your post. You need to specify a URL to the image, so it needs to be accessible somewhere on the internet. Beware of adding very large images to your text, or the page will load very slowly!

  If you enclose a URL in an [img] tag, then it will be replaced with code to display the image. For example A good screenshot: [img]http://example.com/screenshot.png[/img] will show you the screenshot (if it exists).

  You can also specify the desired display dimensions of the image by adding a dimension parameter to the [img] tag. A good screenshot: [img=640x480]http://example.com/screenshot.png[/img] will display the image in 640x480 (though the full image will be downloaded). Do not use this to show a thumbnail of an image!

  You are free to link an image to an external destination by enclosing the [img] tag with a [url] tag: See [url=http://example.com][img]http://example.com/screenshot.png[/img][/url].

  Ordered and unordered lists

  The simplest list type is the unordered list, which means that there is no numbering applied to the elements. You can make such a list by enclosing the list elements in [list] opening and closing tags. Specify the start of one element with the [*] list element marker, which has no closing tag pair.

  To create an ordered list, you should add a parameter to the [list] list tag specifying what type of ordered list you would like to see. The possible parameters are "i", "I", "1", "a", "A", "c", "d" and "s" which all correspond to the display of the first list element.

  usagedisplay
  I love
   [list]
   [*]Oranges
   [*]Apples
   [*]Bananas
   [/list]
  
  I love
  • Oranges
  • Apples
  • Bananas
  I love
   [list=I]
   [*]Oranges
   [*]Apples
   [*]Bananas
   [/list]
  
  I love
  1. Oranges
  2. Apples
  3. Bananas
  I love
   [list=1]
   [*]Oranges
   [*]Apples
   [*]Bananas
   [/list]
  
  I love
  1. Oranges
  2. Apples
  3. Bananas

  Fixed-width text and block formatting

  You can use the [code] tag to add an inline fixed-width formatted part or to add a block of (usually program) code. If there is any newline present between the opening and closing tags, then a block will be displayed.

  Similarly, the [php] tag can be used to post PHP code. PHP code will automatically be syntax highlighted for easier readability.

  usagedisplay
  Edit your [code]robots.txt[/code] file Edit your robots.txt file
  An HTML title example:
  [code]
  <head>
   <title>Page Title</title>
  </head>
  [/code]
  An HTML title example:
  <head>
   <title>Page Title</title>
  </head>
  Some PHP code:
  [php]
  <?php
  function hello()
  {
    echo "Hello World!";
  }
  ?>
  [/php]
  Some PHP code:
  <?php
  function hello()
  {
    echo
  "Hello World!";
  }
  ?>

  Text and block alignment

  You can also set the alignment of the text by using [left], [right] and [center] tags. The [float] tag can be used to place floating boxes in the text (especially handy for images). You can specify the direction of the floating with [float=left] and [float=right]. The [justify] tag can be used justify text on both sides of the page.

  Other supported tags

  It is possible to quote something that has already been posted, by just putting [quote][/quote] tags around it. To quote a specific person, use something like [quote=John]. Quote tags can be nested.

  The [sub] and [sup] tags can be used to add subscript and superscript text. For example, H[sub]2[/sub]O gives H2O, while X[sup]3[/sup] gives X3.

  The [acronym] tag allow you to identify text as an acronym and provide a description when users move their mouse over the tag. For example, [acronym=Structured Query Language]SQL[/acronym] produces SQL.

  The [abbr] tag allow you to identify text as an abbreviation and provide a description when users move their mouse over the tag. For example, [abbr=World Wide Web]WWW[/abbr] produces WWW.

  The [notag] tags prevent text inside the tags from being parsed. This allows you to give examples of BBcode and not have it converted to HTML. For example: [notag]These [b]tags[/b] are not rendered[/notag] will produce "These [b]tags[/b] are not rendered".

  The [hr] tag draws a horizontal line across the page. Handy for separating chunks of text.

  Using multiple formatting tags

  You can apply more than one formatting specification to a portion of some text. I was at [b][i]the coast[/i][/b] will be rendered as I was at the coast.

  Make sure that you take care of the proper order of the opening and closing tags. You should close the tags in the opposite order in which you opened them. Otherwise you might get very strange rendering results. Also check your post with the preview function before submitting it, in case there are formatting errors due to improper BBCode usage.

 • Końce linii i akapitów rozpoznawane są automatycznie. Znacznik końca linii <br />, znacznik otwierający akapit <p> i znacznik zamykający akapit </p> są dopisywane automatycznie. Jeśli Drupal nie uwzględnił podziału na linie, należy po prostu dodać kilka nowych, pustych linii.
 • Images can be added to this post.
 • Video Filter

  You may insert videos from popular video sites by using a simple tag [video:URL].

  Examples:

  • Single video:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId]
  • Random video out of multiple:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId1,http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId2]
  • Override default autoplay setting: [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId autoplay:1]
  • Override default width and height:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId width:X height:Y]
  • Override default aspect ratio:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId ratio:4/3]
  • Align the video:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId align:right]

  Supported sites: Archive.org, Blip.tv, Capped, College Humor, DailyMotion, Flickr Slideshows, Flickr Video, Game Trailers, Game Videos, GodTube, Google Video, Meta Cafe, MySpace, Picasa Slideshows, Slideshare, Streamhoster, Teachertube, Vimeo, Wistia, YouTube, YouTube (Playlist).

  Special instructions:

  Some codecs need special input. You'll find those instructions here.
  • Picasa Slideshows:
   You must use the URL of the RSS feed for the Picasa album:
   1. View the album in Picasa (you should see thumbnails, not a slideshow).
   2. Find the "RSS" link and click it.
   3. Copy the resulting URL from the browser address bar. Example:
    [video: http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/USER_NAME/albumid/5568104935784209834?alt=rss&kind=photo&hl=en_US]
  • Slideshare:
   You need to construct your own URL, using the "Wordpress Embed" code from Slideshare, extract the "id", and form the URL like this: slideshare.net/1759622